Betting Insider
Match centre
mikedelfino25% WR-1.3% ROI
dopelganger81.8% WR3.24% ROI
martauber28.6% WR-2.17% ROI
monica47.4% WR-2.1% ROI
rachel44.4% WR-2.29% ROI
brie50% WR-0.7% ROI
nickfury72.7% WR2.31% ROI
Luca Bottom55.6% WR0.11% ROI
susan46.7% WR-1.12% ROI
betman28.6% WR-2.15% ROI
Silvia Cresto41.2% WR-2.87% ROI
redhead63.2% WR2.24% ROI
NotMessi68% WR3.94% ROI
ledron62.5% WR1% ROI
zizu162.5% WR0.91% ROI
More predictions