Betting Insider
Match centre

International friendlies — Tips and bets

Tips
cardibet53.3% WR0.19% ROI
louisv85.7% WR5.05% ROI
Avon Toredo42.9% WR-7.83% ROI
eliza92046.8% WR-6.83% ROI
Molton54.2% WR1.31% ROI
Black Pikachu31% WR-7.68% ROI
mburujames8600% WR-1.33% ROI
mburujames8600% WR-1.33% ROI
martauber25% WR-2.81% ROI
fm.betting61.5% WR2.36% ROI