Betting Insider

Portugal. Taça da Liga — Tips and bets

Tips
moein h78.6% WR1.96% ROI
KeviNordvick53.3% WR1.88% ROI
Benh 8852.1% WR0.97% ROI
edubieneck46.4% WR-3.21% ROI
GreenStreetHools35% WR-3.68% ROI
Omoyemi Brain51.1% WR-2.28% ROI
Lúcio Lima 8351.5% WR0.18% ROI
edubieneck46.4% WR-3.21% ROI
Ren0% WR-0.67% ROI