Betting Insider

New York City vs Toronto tips – page 2

New York City vs Toronto
New York City
1 - 1
full-time
Toronto
6
23
40
54
63
77
79
84
85
90
JamesNdu|ROI -3.76
JamesNdu|ROI -3.76
O'one tips|ROI -4.18
O'one tips|ROI -4.18
Froppy|ROI -3.42
Froppy|ROI -3.42
FCOIGOR|ROI -6.28
FCOIGOR|ROI -6.28
Addicted Nova|ROI -7.12
Addicted Nova|ROI -7.12
LLK|ROI -8.36
LLK|ROI -8.36
Top 5 Bets
Last matches
H2H
Match
  • 18%
  • 11%
  • 8%
  • 8%
  • 8%