Betting Insider

Прогнозы на футбол от профессионалов

serega SD35.7% WR-1.99% ROI
serega SDROI -1.99
Absolute zero50% WR8.96% ROI
Aleх45.3% WR2.3% ROI
AleхROI 2.3
Kingmax67.5% WR-1.26% ROI
KingmaxROI -1.26
JAMESON64.7% WR-1.48% ROI
JAMESONROI -1.48
tchebotaryovdmitry62.2% WR-5.42% ROI
Tuteyshi60.7% WR-0.4% ROI
TuteyshiROI -0.4