Betting Insider

Прогнозы на футбол от профессионалов - страница 2

GameBred161 67.9% WR2.04% ROI
Emilia 57.3% WR0.51% ROI
Nikolay 15 68.8% WR-0.93% ROI
Рома Фокша 71.4% WR-0.78% ROI
ggg77 52.1% WR-0.46% ROI
Alexander Ank 71.4% WR6.23% ROI
pavlikpeshkov22 20% WR-2.36% ROI
$h@Dy 50% WR-2.13% ROI
BoroDa_001 40% WR-0.71% ROI
Канарейка 47.2% WR-3.82% ROI
Ivan_Яn 운 49.2% WR-5.6% ROI
Майкл Оyэн 45.8% WR-7.35% ROI
kadet110996 54.1% WR2.48% ROI